Ministère fir sozial Sécherheet // D’Lëtzebuerger Regierung

Attributiounen

D'Haaptmissioun vum Ministère fir d'sozial Sécherheet ass et, de Bierger d'sozial Sécherheet ze garantéieren, an op d'Risiken an d'Besoinen anzegoen déi hinnen am Laf vum Liewen am Beräich vun der Krankheet, dem Alter, der Ofhängegkeet, der Invaliditéit an dem Aarbechtsaccident begéine kënnen.

Weiderliesen

 

Entdeckt di ofwiesslungsräich Beruffsprofiller vun der sozialer Sécherheet

D'administrativ Demarchen vun de Sozialeversécherungen op guichet.lu